SE-Ledsmerter

Ledsmerter  

1 dag – 8 lektioner

Undervisere: Berit Schiøttz-Christensen og Frederikke Uldall Urne 

Patienter med led smerter er en hyppig udfordring i almen praksis: Hvorledes skelner vi mellem inflammatoriske og non-inflammatioriske ledsmerter?  

Vi gennemgår den objektive undersøgelse med hands on og diskuterer, hvilke parakliniske prøver, inkl. billeddiagnostisk, vi skal anvende - og hvornår.  

Hvornår kan vi klare problemerne selv, og hvornår skal vi henvise - og til hvad? 

Kurset vil med udgang i patientcases veksle mellem katedral præsentation og nogen grad af hands-on-undervisning i udredningnings-teknikker tilpasset hverdagen i praksis.

Opdateret viden vil blive fremlagt vedr. artrose, rheumatoid artrit og spondylartritis.

Efteruddannelsesfonden søges om tilskud dels om SE dage og dels selvvalgt efteruddannelse. 

Deltager man i begge kurserne Rygsmerter (12.6.23) og Ledsmerter (13/6-23), kan man selv arrangere overnatning på Munkebjerg (ikke inkluderet i prisen).

Arrangement oversigt

Start dato 13-06-2023 9:00
Slut dato 13-06-2023 16:00
Kapacitet 30
Tilmeldte 0
Sidste frist 01-04-2023 23:55
Pris Pris kr. 3.700 / kr. 4.700 for ikke-medlmmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle