FIMM 

DSMM er medlem af det internationale selskab for manuel medicin, Fédération Internationale de Médecine Manuelle, med deltagelse af lægelige muskuloskeletale selskaber fra hele verden.
FIMM findes online på www.fimm-online.com eller www.fimmcommunity.com. På sidstnævnte site findes seneste nyheder, kursuskalender m.m.

En af de vigtigste udgivelser er Guidelines for Uddannelse og Sikkerhed ved udøvelse af muskuloskeletal terapi. Guidelines findes på følgende link:
https://fimm-online.com/file/repository/guidelines_on_basic_training_and_safety_3_1.pdf 

I 2015 havde FIMM 50 års jubilæum, og den halvtredsindstyvende generalforsamling blev afholdt i København, hvor DSMM var vært.

FIMM generalforsamling 2021. Referat kan læses her.

 

 0916161605 2

Deltagerne i FIMM's Instructor Course, september 2016

Referat fra FIMM's møde i Prag 6. - 8. april 2017 kan læses HER

FIMM Education Project kan læses HÉR

FIMM webinar

24. oktober 2020. Se program her:  https://www.fimm-online.com/preliminary-program/


ESSOMM

European Scientific Society of Manual Medicine, ESSOMM, udgøres af en samling af europæiske videnskabelige selskaber inden for MM.
DSMM skiftede i 2015 status fra ekstraordinært til ordinært medlem. Det var muligt, da vi blev anerkendt af Sundhedsstyrelsen som Registreret Fagområde, og da vi samtidig opfylder det internationale uddannelseskrav til diplomlæge på 300 lektioner.

DSMM bidrager hvert år til arbejdet i ESSOMM med at lave fælles europæiske retningslinjer for muskuloskeletal behandling, og vi deltager i ESSOMM's videnskabelige konferencer og workshops. Her skabes kontakt til udenlandske undervisere m.h.p. foredragsholdere/undervisere på DSMM's Årsmøder samt til den løbende læreruddannelse.

ESSOMM findes online på www.essomm.eu

Referat fra ESSOMM møde om uddannelse 10.-11. juni 2016
 

ESSOMM 2016

På ESSOMM-mødet 10. - 11. juni 2016 diskuterede man det engelske Brexit og konkluderede:
"Europe is United!! ESSOMM has finalized the discussions on the "first 100 hours".
Britain remains part of ESSOMM."

Consensus curriculum basic course Manual Medicine 

ESSOMM 2022

Deltagere på ESSOMMs konference i Oberlech 2022

ESSOMM 2022

IAMMM - International Academy of Manual/Muskuloskeletal Medicine

Ved FIMM generalforsamlingen i Varna, Bulgarien, september 2008, stemte hovedparten af medlemslandene for, at det tidligere FIMM International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine blev et frit uafhængigt Academy, som efterfølgende blev etableret under navnet:
International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine (IAMMM eller blot Academy).

Kort fortalt er IAMMM’s formål at fremme forskning i manuelle/muskuloskeletale diagnostiske og terapeutiske metoder m.h.p. at implementere evidens baserede metoder i fagområdet.
IAMMM medlemsskab er på individuel basis, enten i form af fuldt medlemsskab, associeret medlemsskab eller junior medlemsskab.

Yderligere oplysninger kan fås gennem www.iammm.net – hvor man også kan finde oplysninger om indmeldelsesprocedure.

IAMMM 2017

Referat fra IAMMM's Scientific Conference 2017Rovinj

Referat fra IAMMM's Scientific Conference 2016, Padova

Referat fra IAMMM's Scientific Conference 2014Berlin, v/Berit Schiøttz-Christensen

UEMS - European Union of Medical Specialists

UEMS er en NGO (Non Governmental Organisation) stiftet i 1958, som repræsenterer de forskellige nationale lægevidenskabelige selskaber i EU og associerede lande i forhold til EU og nationale myndigheder.

Lægevidenskabelige selskaber fra 37 lande har aktuelt tilsluttet sig, hvorved organisationen repræsenterer mere end 1,6 millioner speciallæger fra Europa. Det store medlemstal har medvirket til at etablere stærke relationer til både Europakommisionen og Parlamentet.

UEMS arbejder for speciallægers frie bevægelse i hele Europa, idet man generelt søger at støtte og fremme det højeste uddannelsesniveau for speciallæger med sigte på en fremtidig harmonisering af uddannelseskravene i de forskellige lande.

UEMS er organiseret i Specialist Sections, som hver repræsenterer et af de i øjeblikket 43 "klassiske specialer" som for eksempel reumatologi, ortopædi, neurologi, radiologi, dermatologi etc.
Muskuloskeletal Medicin (MM), som involverer flere af de "klassiske specialer", indgik i 2013 i en MJC (Multidisciplinary Joint Commitee), der arbejder på lige fod med "Specialist Sections".

I 2015 blev MM anerkendt som "additional competence" til de eksisterende EU-specialer. Det er samme status MM har i Frankrig, Schweitz, Østrig og Tyskland.
MM beskrives herefter som en multidisciplinær competence, hvor man kan opnå "Diploma of advanced studies, DAS" efter 30 ECTS postgraduat træning.

I 2014 blev MM anerkendt i Danmark som Registreret Fagområde.

 

Guidelines on basic training and safety

Denne samling af guidelines omkring uddannelse i og sikkerhed ved udøvelse af manuel medicin blev vedtaget på FIMM's generalforsamling i oktober 2013, hvor også DSMM var repræsenteret.
På FIMM's hjemmeside er der et link til ovennævnte Guidelines: https://fimm-online.com 

 

Curriculum in Musculoskeletal Medicine

Danish Society of Musculoskeletal Medicine, read it here.