Nedenfor følger en litteraturliste med væsentlige bøger, der danner basis for undervisningen i muskuloskeletal medicin.
Hvis man ønsker dybere indsigt i enkelte emner, findes der grundige litteraturhenvisninger i bøgerne.   

Borgstrøm, Helle m.fl. Lærebog i Muskuloskeletal Medicin. 2024. E-bog. Kan købes på nettet:
https://abonnement.dsmm.org/index.php/dsmm-grundbog/sign-up

Remvig, Lars m.fl. Lærebog i manuelle teknikker. 2004. Munksgaard. ISBN: 9788762802216.

Remvig, Lars m.fl. Lærebog i muskuloskeletal medicin. 2008. Munksgaard. ISBN: 9788762808270.

DeStefano, Lisa A. Greenman's Principles of Manual Medicine. 2011. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9870781789158.

Ward, Robert m.fl. Foundations for Osteopathic Medicine. 2002. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 0781734975.

Myers, Harmon L. Clinical Application of CounterStrain. 2012. Tucson Osteopathic Press. ISBN: 978096336581.  Rettelsesblad kan fås hèr

Jones, Lawrence H. m.fl. Strain-CounterStrain. 1995. Jones Strain-CounterStrain, Inc. ISBN: 9780964513549.

Halma, Kelly D., DO & Kimberly, Paul, DO. Kimberly Manual. Kan købes på nettet.