Myofasciel release, MFR, er en effektiv og skånsom behandlingsteknik til at skabe myofasciel balance i vævet. MFR er både en diagnostisk og terapeutisk metode, som tager udgangspunkt i fasciernes visco-elastiske egenskaber samt neurofysiologiske refleksmekanismer.

Målet er at genskabe et tredimensionelt bevægemønster i postural balance og dermed størst mulig symptomfrihed for patienten.

MFR stiller krav til behandlerens evne til at palpere #HB#.

MFR blev udviklet af Robert Ward, amerikansk osteopat, i løbet af 1960’erne. Han præsenterede teknikken på kurser i løbet af 80’erne, og i 1990 introducerede han MFR for DSMM på et kursus i Danmark. Johannes Fossgreen og Torben Halberg lavede på den baggrund praktikhæfte og kursusmateriale og startede en systematisk undervisningen i MFR i Danmark.

MFR bygger bro mellem behandlingsmetoderne

MFR er primært en direkte behandlingmetode, hvor man behandler op mod den restriktive barriere. I områder med øget myofasciel spænding påfører man vævet en mekanisk belastning, indtil der opstår release.

Hvis patienten er meget smertepåvirket, kan man også bruge MFR som en indirekte metode væk fra den restriktive barriere (2.1.3.5), eller man kan bruge metoden som en indirekte funktionel teknik og behandle omkring ease point.

På denne måde bygger MFR bro mellem de 3 mulige behandlings metoder.

Anvendelse

MFR kan bruges både til diagnostik og behandling og kan let kombineres med andre manuelle behandlingsteknikker. Behandlingen kan bruges både ved akutte og kroniske lidelser og som indledende bløddelsbehandling før anden behandling.

Med MFR kan man ved release reflektorisk løsne stramme muskler (myo) og stramt bindevæv (fascia), hvorved der skabes myofasciel balance. MFR er også velegnet til ledrelaterede dysfunktioner og yderst velegnet til at smidiggøre ar.

Undersøgelses- og behandlingsteknik

Muskel Energi Teknik (MET)

Muskel Energi Teknik (MET)

Patient aktiverer muskel, til en bevægelse, i en bestemt retning, med et modhold af behandler.

Counterstrain (CST)

Counterstrain (CST)

Identifikation af dysfuktionens tenderpoints og release via positionering af patienten.

Myofacial Release (MFR)

Myofacial Release (MFR)

Mekanisk belastning af myofasciel spændingsområde, indtil der opstår release.

Ledmobilisation med impuls

Ledmobilisation med impuls

Manuelle håndgreb ved traktion, kompression, artikulering og manipulation

Akupunktur & Injektion

Akupunktur & Injektion

Medicinsk akupunktur af triggerpunkter, tenderpoints samt ikke UL vejledte blokader.

Træning som behandling

Træning som behandling

Behandling via bevægeøvelser, strækøvelser, styrke- og stabilitetstræning.