v. Torben Halberg

Vedrørende den historiske beskrivelse af den manualle medicins historie og osteopatiens grundlæggelse henvises til Philip E. Greenmann: Principle of Manuale Medicine., 2. edit.

Aktuelt for vores selskab kan berettes:
I Danmark blev den manuelle medicin i begyndelsen repræsenteret af den danske sektion af Den nordiske forening for manuel Medicin, som blev grundlagt i 1964.
Fra dansk side var reumatolog Johannes Fossgreen, Aarhus, reumatolog Torben Kjær Rasmussen, Ålborg og praktiserende læge i Hørsholm Torben Prip de drivende kræfter.
Den nordiske forening opløstes i 1969, og de enkelte sektioner blev omdannet til tre nationale selskaber.
Dette var muligvis en konsekvens af dannelsen af den internationale sammenslutning FIMM, hvor kun nationale selskaber kunne optages. I begyndelsen var der dog alene europæiske selskaber repræsenteret i FIMM. Først fra 90’erne blev medlemskredsen bredere. Johannes Fossgreen var fra dansk side meget aktiv i dannelsen af FIMM.
DSMM blev således dannet i 1969.
I 1971 blev en egentlig kursussektion grundlagt, og fra 1971 har selskabet gennemført et formaliseret postgradualt kursusprogram for læger med columnakursus 1 (teori og mobiliseringsteknikker), columnakursus 2 (manipulstionsteknikker), og fra 1983 også columnakursus 3 (ekstremitetskursus).
De første kurser i selskabets historie blev afholdt i Spanien under meget primitive forhold. Men fra 1971, blev kurserne afholdt forskellige steder i Danmark. Først fra 1989 blev der etableret et kursuscenter på hotel Scanticon Aarhus.
I 1984 udgav lærerstaben den første teoribog: Manuel Medicin, Teori og praksis.
Forfattere var Torben Kjær Rasmussen, Johannes Fossgreen, Torben Prip, Curt Wounlund, Tom Bendix og Curt Stavis.
Samtidig kom det første praktikhæfte til columnakurserne 1 og 2. Det var forfattet af Johannes Fossgreen, Torben Kjær Rasmussen, Torben Prip og Curt Wounlund.
I 1991 skrev Torben Kjær Rasmussen og Curt Wounlund lærebogen: Ekstremitetsled, Diagnostik og behandling.
I begyndelsen var teknikkerne meget præget af den europæiske tradition, med navne som A. Stoddart, J. Cyriax, H. Brodin, J.Dvorjac, A. Baumngardner, K. Lewit, W. Janda, men også med nogen påvirkning fra R. Maigne i Frankrig og JF. Bourdillion i England senere USA.
I 1986 kom Jes Lætgaard hjem fra et ophold i England, hvar han i 3 år havde været tilknyttet et osteopatisk uddannelsescenter, og tilførte selskabet inspiration fra bl.a. John Blackmann, som også fysioterapeuternes MT-faggruppe var meget inspireret af.
Der blev i 80’erne afholdt flere kurser med flere internationale lærerkræfter. Her kan kort nævnes JF. Bourdillion, J. Dvorjac og W. Janda.
I 1990 Fik selskabet for første gang besøg af lærerkræfter fra Amerika. De var tilknyttet College of Osteopatic Medicine, Michigan State University, East Lancing, USA.
Den første var professor Robert Ward, der afholdt kursus i februar 1990 og introducerede Myofascial Release technique, og samme år i september kom professor Philip E. Greenmann til Danmark og introducerede Muscle Energy Technique for os.
Dette medførte en væsentlig ændring af kursusaktiviteten i selskabet, og DSMM afholdt allerede I 1991 de første kurser i ovennævnte teknikker. Kursusmaterialet og praktikhæfter til begge kursustyper blev udarbejdet af Johannes Fossgreen og Torben Halberg.
D. 4-6 december 1992 flyttede vi hele kursusaktiviteten til hotel Scanticon Kolding, senere hotel Comwell Kolding, og aftalte samtidig kursusfællesskab med MT-gruppen.
Da jeg I 1993 fik lejlighed til at følge kurser i Indirect Functional Technique, og senere J. Menell’s Joint play Technique, på ovennævnte universitet i USA, blev disse teknikker senere introduceret i selskabet, og da Niels Jensen og Gerd Lyng efterfølgende var i USA og blev introduceret til behandlingsteknikker med Øvelsesbehandling, blev disse teknikker også introduceret i selskabet.
I 2001 blev Counterstrainteknikken introduceret af Herbert A. Yates, og året efter afholdt vi kursus i denne teknik.
2004 kom Michael Kuchera og afholdt kursus i funktionel indirekte teknik, og i 2005 og 2006 blev der afholdt kurser i Osteopatiske behandlingsteknikker anvendt på kranierelaterede Dysfunktioner. Der er siden i selskabet også afholdt kurser i disse teknikker.
Således blev den osteopatiske og den manuelle medicinske værktøjskasse fyldt op, og selskabet er i dag i stand til at tilbyde kurser indenfor alle disse behandlingsmetoder, samt kurser, der også går på tværs af de forskellige behandlingskoncepter.
I 2002 besluttede lærergruppen, at selskabet skulle udgive en ny lærebog i de manuelle behandlingsteknikker. Man inviterede MT-gruppen og Mc Kenzie-gruppen til at bidrage med de behandlingsteknikker de anvendte, for herved at skabe en mere samlet oversigt over de forskellige behandlingsmetoder der anvendes i Danmark. Hvert selskab skulle bære udgiften til deres billedmateriale. Forfatterene og redaktører ville bidrage uden honorarer, og Munksgaards forlag ville bidrage med en bog med fast indbinding og trykt på ekstra godt papir. Herved kunne udsalgsprisen blive overskuelig for køberne.
Således blev lærebog i manuelle teknikker udgivet i 2004. Redaktører var Lars Remvig, Finn Johannsen og Jørgen Korsgaard. Forfattere fra DSMM var Torben Halberg, Niels Jensen, Finn Johannesen, Lene Krøyer og Gerd Lyng.
Lærerstaben har gennem tiden udviklet sig.
På de første kurser var det alene Johannes Fossgreen, Torben Kjær Rasmussen og Torben Prip, der underviste.
Senere kom der tre assistenter. Torben Prip fik tilknyttet Curt Stavis til cervikalcolumna, Johannes Fossgreen fik tilknyttet Jørgen Korsgaard til thorakalcolumna og Torben Kjær Rasmussen fik tilknyttet Curt Wounlund til lumbalkolumna og pelvis. Associerede lærer var Christian Stengaard Petersen og Tom Bendix.
På grund af en øget kursusaktivitet indenfor columnakurserne i 80’erne, blev lærerstaben udvidet og den rigide regionsfordeling blev ophævet.
Aktive lærere var i første omgang Jes Lætgaard, Steen Hecksher-Sørensen, Gerd Lyng, Lene Krøyer, André Soos og Palle Lauridsen. Fra midt 80’erne kom Torben Halberg, Bo Backhausen, Lisbeth Wemmelund til, og fra slut 80’erne Niels Jensen, Lars Faldborg, Peter Silbye, Berit Schiøttz-Christensen, Glen Gorm Rasmussen, Henning Bliddal, Finn Johannsen og Lars Remvig.
Senere kom Jette Parm (senere gift Korsgaard), Palle Holck, Annette Mielby, Allan Gravesen, Karen Goss og Helle Borgstrøm.
På formandsposten har der gennem tiderne været følgende.
Johannes Fossgreen i flere perioder, Erik Martin Jensen, Glen Gorm Rasmussen, Lars Remvig, Allan Graversen, Palle Holck, Niels Jensen og Helle Borgstrøm.
Leder af uddannelsessektionen: Torben Kjær Rasmussen, Johannes Fossgreen, Torben Halberg, Niels Jensen og Peter Silbye.
Æresmedlemmer gennem tiderne: Johannes Fossgreen. Torben Kjær Rasmussen, Curt Stavis, Curt Wounlund, Glen Gorm Rasmussen, Jørgen Korsgaard, Torben Halberg, Lars Remvig, Niels Jensen, Gerd Lyng og Allan Gravesen.
16.05.2013