Gennem indgående kendskab til manuel medicin og bevægeapparatet bliver den praktiserende læge bedre til at identificere og diagnosticere muskuloskeletale problemer. 

Manuel medicin er diagnosticering og behandling af skader og sygdomme, der påvirker muskler, bindevæv, sener og led. Manuel medicin består af en række grundlæggende teknikker der kan bruges på tværs af bevægeapparatet. I en behandlingssekvens vil man ofte skifte mellem disse teknikker for at opnå den bedste og mest skånsomme behandling af den enkelte patient.

I forbindelse med udredning og planlægning af behandling suppleres den objektive undersøgelse med en muskuloskeletal vurdering.

Formålet er at vurdere:

  1. Vævstrukturer i relation til påvist vævspatologi (f.eks. ledbevægelighed, muskel- og fascie-stramning eller løshed)

  2. Sekundær påvirkning i det øvrige myofascielle system som følge af den påviste vævspatologi

  3. Artikulære forhold, myofascielle strukturer, muskelkoordination mm mhp at påvise disponerende eller udløsende faktorer til den påviste vævspatologi

De manuelle teknikker, som vi anvender, er alle mobiliserende og funktionsforbedrende og har deres oprindelse i Midt- og Østeuropa, USA og New Zealand.

Målet er at korrigere dysfunktioner i muskler, led og omkringliggende strukturer og genoprette maksimal bevægelighed i postural balance.

Undersøgelses- og behandlingsteknik

Muskel Energi Teknik (MET)

Muskel Energi Teknik (MET)

Patient aktiverer muskel, til en bevægelse, i en bestemt retning, med et modhold af behandler.

Counterstrain (CST)

Counterstrain (CST)

Identifikation af dysfuktionens tenderpoints og release via positionering af patienten.

Myofacial Release (MFR)

Myofacial Release (MFR)

Mekanisk belastning af myofasciel spændingsområde, indtil der opstår release.

Ledmobilisation med impuls

Ledmobilisation med impuls

Manuelle håndgreb ved traktion, kompression, artikulering og manipulation

Akupunktur & Injektion

Akupunktur & Injektion

Medicinsk akupunktur af triggerpunkter, tenderpoints samt ikke UL vejledte blokader.

Træning som behandling

Træning som behandling

Behandling via bevægeøvelser, strækøvelser, styrke- og stabilitetstræning.