Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til privat muskuloskeletal behandling for deres gruppe 2 medlemmer.

Der er tilskud til hhv. konsultationen og til manuel behandling - svarende til sygesikringsydelserne 0101 og 2111. Ydelsesnumrene skal stå på regningen til patienten. Ligeledes er der tilskud til akupunkturbehandling, hvis det er anført på regningen. Tilskuddene er faste kronebeløb, og er ikke ret store.

Seneste nyt

Har du 3 kolleger, som du godt vil på kursus sammen med? Så har I mulighed for at få 25%...
Meldes ind i DSMM? Hvis du er læge, skal du gå på www.laeger.dk og logge dig ind på Min...
I Tyskland har DAAO, Deutsch-Amerikanische Akademie für Osteopathie, planlagt en...