Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til privat muskuloskeletal behandling for deres gruppe 2 medlemmer.

Der er tilskud til hhv. konsultationen og til manuel behandling - svarende til sygesikringsydelserne 0101 og 2111. Ydelsesnumrene skal stå på regningen til patienten. Ligeledes er der tilskud til akupunkturbehandling, hvis det er anført på regningen. Tilskuddene er faste kronebeløb, og er ikke ret store.

Seneste nyt

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til privat muskuloskeletal behandling for deres...
Muskuloskeletal medicin er nu beskrevet som fagområde under Lægevidenskabelige...