Ines Milling har skrevet til PLO om tillægsydelse 2111 og fået nedenstående svar, som lægges op til orientering til de, der har været i tvivl. Fremhævelserne er mine.

Emne: VS: Ydelse 2111
Kære Ines Milling,
Tak for din mail.
Af vejledning om anvendelse af overenskomstens ydelser, ydelse 2111 fremgår det, at "Behandling af mindre ledskred i ryggen, subluksation, med manipulation kan være omfattet, men det forudsætter, at resultatet sandsynliggør, at der var tale om et ledskred. Manipulationsbehandling er ikke i sig selv omfattet."
Jeg har forhørt mig hos et medlem af PLO's forhandlingsudvalg som oplyser, at i tilfælde af, at et leds bevægelighed er begrænset, kan man ved hjælp af nogle håndgreb have held til at frigøre leddet, så det "låser op" og glider på plads under et ofte hørligt klik. Denne form for manipulation er omfattet af ydelse 2111.
Problemet er dog, at det er umuligt at dokumentere.
Der er i overenskomsten ikke aftalt noget loft over anvendelse specifikt af ydelse 2111. Der har dog tidligere kunnet fastsættes højestegrænse på ydelsen, men dette er der fra 1. september 2014 ikke længere nogen hjemmel til.
Højestegrænser fastsættes fremadrettet kun såfremt lægens samlede ydelsesforbrug pr. patient overstiger det gennemsnitlige ydelsesforbrug pr. patient i regionen med 25%.
Venlig hilsen

Jette Stagsted Galatius
Chefkonsulent, advokat
PRAKTISERENDE
LÆGERS
ORGANISATION

Seneste nyt

Har du 3 kolleger, som du godt vil på kursus sammen med? Så har I mulighed for at få 25%...
Meldes ind i DSMM? Hvis du er læge, skal du gå på www.laeger.dk og logge dig ind på Min...
I Tyskland har DAAO, Deutsch-Amerikanische Akademie für Osteopathie, planlagt en...