Muskuloskeletal medicin er nu beskrevet som fagområde under Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

Dette er et lille skridt på vejen til den faglige anerkendelse, som faget har i flere af vore nabolande.
En anerkendelse, som blev stadfæstet med dannelsen af Musculoskeletal Medicine Multidisciplinary Joint Committee i UEMS (European Union of Medical Specialists).

Se fagbeskrivelsen på dette link. Fortsæt under medlemsselskaber i toppen og derefter fagområder i venstre kolonne. (Link'et er under opdatering i Lægevidenskabelige Selskaber. Man kan derfor p.t. desværre ikke se de enkelte fagbeskrivelser).

Her er faget grundigt beskrevet, og kravene til en diplomlæge i muskuloskeletal medicin er præciseret.

25/7 2014
Helle Borgstrøm
Formand for DSMM

Se også Sundhedsstyrelsens senere brev til DSMM med godkendelse af Muskuloskeletal Medicin godkendt af Sundhedsstyrelsen som Registreret Fagområde.

Seneste nyt

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til privat muskuloskeletal behandling for deres...
Muskuloskeletal medicin er nu beskrevet som fagområde under Lægevidenskabelige...