Muskuloskeletal medicin er nu beskrevet som fagområde under Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

Dette er et lille skridt på vejen til den faglige anerkendelse, som faget har i flere af vore nabolande.
En anerkendelse, som blev stadfæstet med dannelsen af Musculoskeletal Medicine Multidisciplinary Joint Committee i UEMS (European Union of Medical Specialists).

Se fagbeskrivelsen på dette link. Fortsæt under medlemsselskaber i toppen og derefter fagområder i venstre kolonne. (Link'et er under opdatering i Lægevidenskabelige Selskaber. Man kan derfor p.t. desværre ikke se de enkelte fagbeskrivelser).

Her er faget grundigt beskrevet, og kravene til en diplomlæge i muskuloskeletal medicin er præciseret.

25/7 2014
Helle Borgstrøm
Formand for DSMM

Se også Sundhedsstyrelsens senere brev til DSMM med godkendelse af Muskuloskeletal Medicin godkendt af Sundhedsstyrelsen som Registreret Fagområde.

Seneste nyt

Har du 3 kolleger, som du godt vil på kursus sammen med? Så har I mulighed for at få 25%...
Meldes ind i DSMM? Hvis du er læge, skal du gå på www.laeger.dk og logge dig ind på Min...
I Tyskland har DAAO, Deutsch-Amerikanische Akademie für Osteopathie, planlagt en...