Masterkursus 2019

Fredag den 26. til søndag den 28. april 2019

3 dages kursus

Underviser: Michael L. Kuchera, professor, DO, FAAO, Marian University, Indianapolis. Assistent: Torben Halberg, MD

Abstract: Integrated Manual Medicine for Patients with Systemic Disorders: Common Clinical Problems in General Practice

 

Masterkursus 2018

Søndag den 22. til tirsdag den 24. april 2018

3 dages kursus

Underviser: Michael Kuchera, professor, DO, Marian University, Indianapolis

Emne: Primært high velocity/low amplitude

Abstract: Læs det HER

 

Masterkursus 2017

Masterkursus lørdag den 1. april til mandag den 3. april 2017

3 dags kursus

Emne: Fra nakken og op over hovedet.

Deltagere: Det er et krav for at kunne tilmelde sig kurset, at man som minimum har deltaget på DSMM’s kurser MET A og MET B (eller MET-MAN)

Undervisere: Torben Halberg og Annette Mielby.

Introduktion: Mange muskler og fascier fra thorax og cervicalcolumna hæfter også på basis cranii, samt i de fascier, der spænder op over craniet. Dette medfører, at cervicale og thoracale dysfunktioner vil kunne skabe dysfunktioner i den craniocervicale overgangszone. Dette kan medføre dysfunktioner hen over craniehvælvet. Ligeledes vil traumer direkte mod craniet kunne medføre dysfunktioner, der vil kunne sprede sig ned i cervicalcolumna og thorax. På dette kursus vil vi kun beskæftige os med ovennævnte regioner, selvom dysfunktioner i andre regioner også via det fascielle system kan skabe spændinger og dysfunktioner i det myofascielle væv craniocervicalt.

På kurset vil vi undervise i diagnostik og behandling af dysfunktioner i de nævnte regioner.
Der vil blive anvendt flere forskellige manuelle/osteopatiske behandlingsprincipper, hvorfor der er ovennævnte faglige krav til deltagerene på kurset.

 

Masterkursus 2015

Integrerede osteopatiske behandlingsteknikker anvendt omkring columna cervicalis to overgangszoner.
Includeret afledte dysfunktioner cranielt og caudalt herfor.

Underviser: Undervisningsleder Torben Halberg, samt lærer Annette Mielby

Indhold:
Overgangszonerne mellem de forskellige dele af columna totalis er ofte de vanskeligste områder at diagnostisere og behandle dysfunktioner i.
Samtidig er dysfunktioner i netop disse områder ofte årsag til, at mange og forskellige symptomkomplekser kan optræde i de øvrige regioner.
På kurset belystes de forskellige behandlingsmetoders fordele og ulemper ved behandling af dysfunktioner og symptomkomplekser, der kan forekomme enten som konsekvens af disse dysfunktioner - eller blot være tilstede samtidigt
Kurset beskrev udover dysfunktioner i columna cervicalis også dysfunktioner over craniet, thorax og overekstremiteterne.
På kurset blev følgende behandlingsmetoder anvendt:
Muskelenergiteknik (MET), Funktionel indirekte teknikker, Myofasciel release teknik (MFR), Counterstrain-teknik (CST), Mobilisering med impuls (Thrust Technique) og mobilisering uden impuls (Joint play Technique).

 

Snapshot fra Masterkursus 2015

Intens MFR over craniet

 


Masterkursus 2014

Integrerede behandlingsprincipper for de dysfunktiosmønstre/syndromer der kan opstå i mere centrale regioner, når der primært forekommer perifere dysfunktioner i overekstremiteterne.
Kurset beskriver således dysfunktioner og behandling af disse, gående fra fingre og ind mod columna og op til kraniebasen.

Underviser: Undervisningsleder Torben Halberg, samt lærer Annette Mielby

Målsætning:
Målsætningen for kurset er at sætte fokus på mange af dagligdagens skader, der ofte ved traumer primært rammer overekstremiteter, for senere at forplante sig videre centralt, samt at behandle disse dysfunktioner med forskellige osteopatiske behandlingsprincipper .

Snapshots fra Masterkursus 2014

Dsmm masterkursus 2014 1

Alle tager sig til hovedet - også "patienten"

Dsmm masterkursus 2014 2

Og får vredet hovedet af efter tur

 Dsmm masterkursus 2014 3

Dsmm masterkursus 2014 4


Masterkursus 2013

Kursus i integrerede behandlingsteknikker, med fokus på dysfunktioner gående fra fødderne og opefter.

Underviser: Undervisningsleder Torben Halberg, samt lærer Annette Mielby

Kursustidspunkt: Fredag d.19.04.2013. – Søndag d.21.04.2013.
Kursussted: Comwell, Kolding.
Målgruppe: Alle tre søjler af DADL.
Målsætning for kurset er at diagnosticere og behandle de dysfunktioner, der hyppigt påvirker vores gang og gangmønster, og følge dysfunktionsmønstrene videre op over pelvis og videre op i columna. På dette kursus, der er et overbygningskursus, vil der blive anvendt integrerede osteopatiske behandlingsprincipper, hvorfor det er en forudsætning for tilmelding, at man tidligere som minimum har deltaget på kurserne MET A og MET B.
(3 dages kursus – 20 timer/26 lektioner.)

De 17 kursusdeltagere lærte en masse, og der var stor tilfredshed med kurset.