Uddannelsesudvalg:

Formand: Charlotte Voglhofer
Karten Goss
Peter Silbye
Lisbeth Wemmelund
Lars Faldborg


Økonomiudvalg:

Formand: Morten Rossen
Charlotte Voglhofer


Årsmødeudvalg:

Helle Borgstrøm
Karen Goss
Charlotte Voglhofer
Frederikke Uldall Urne
Salli Rose


WEB-udvalg:

Formand: Peter Stæhr
Charlotte Voglhofer


PR-udvalg:

Ad hoc udvalg, p.t. ingen udpegede medlemmer


Videnskabeligt udvalg:

Berit Schiøttz-Christensen
Helle Borgstrøm
Finn Johannsen ad hoc