Vilkår for kursustilmelding

Tilmelding

Det er kun læger, fysioterapeuter, kiropraktorer og uddannede osteopater, som kan tilmelde sig DSMM kurser. Tandlæger skal have gennemgået et Grundkursus for at tilmelde sig andre kurser.
Når DSMM har modtaget depositum er tilmeldingen bindende.

 

Tilmeldingsfrist

DSMM skal booke kursusophold/-rejse i god tid, hvilket har indflydelse på kursisternes tilmeldingsfrist.
Kurser i Danmark - tilmeldingsfristen er 3 måneder inden kursusstart.
Kurser på La Santa - tilmeldingsfristen er 4,5 måneder inden kursusstart.
Senere tilmelding er kun mulig, såfremt der kan skaffes plads på kursusstedet. Kontakt Kursussekretæren, hvis du har ønske om at komme på et kursus, hvor tilmeldingsfristen er passeret.

 

Depositum

For at man ikke skal afholde hele kursusafgiften allerede ved tilmelding, opkræver DSMM et depositum ved tilmelding. Kr. 1.500 for kurser i DK, Kr. 3.000 for kurser på La Santa.
Depositum refunderes ikke ved evt. afbud til kursus.

 

Pris/kursusafgift

Kursusafgiften inkluderer ophold, forplejning og eventuel flyrejse (udlandskurser), medmindre andet er udtrykkeligt oplyst i kursusopslaget. 
La Santa kurserne er med halvpension. Indkvartering er 2 i hver lejlighed. Ønskes ene-lejlighed er merprisen kr. 8.300. Ønsker 2 at bo sammen i lejlighed med 2 soveværelser, er merprisen kr. 3.500 per person. 2024-takster.
Ønsker 2 at bo sammen på værelse på Munkebjerg, ydes der rabat på kr. 500 per nat per person. Skal meddeles ved tilmelding af begge kursister - så vil restbeløbet blive reduceret.

 

Indbetaling af restbeløb

Restbeløbet skal indbetales senest 11 uger inden kursusstart.
DSMM fremsender 14 dage inden sidste frist for indbetaling af restbeløbet en e-mail med et betalingslink. Husk derfor at give besked til DSMM ved ændring af mail-adresse.

 

Manglende betaling

Er restbeløbet ikke DSMM i hænde den anførte dato for indbetaling, er kursisten automatisk afmeldt fra kurset, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

 

Betaling - Online

Betaling foretages online, enten med VISA, VISA-Dankort eller MobilePay.

DSMM benytter en godkendt betalingsgateway, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at informationer ikke kan aflæses af uvedkommende.

 

Afbud

Inden tilmeldingsfristens udløb er det muligt at logge ind på hjemmesiden og selv afmelde sig kurset.
Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og behandles i henhold til nedenstående retningslinjer.
Ved afbud til kursus:
 - inden 1 måned før kursusstart refunderes 50% af den indbetalte kursusafgift; depositum refunderes ikke
 - mindre end 1 måned før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift og depositum ikke

 

Erhvervsrejsesygeforsikring

DSMM har tegnet en Erhvervsrejsesygeforsikring, der på udenlandske kurser dækker omkomstninger ved sygdom eller skade indtrådt under kursusperioden – fra man tager hjemmefra, til man er hjemme igen. Det er ikke en afbudsforsikring.

 

Aflysning af planlagte kurser

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet og økonomi på kurserne forbeholder DSMM sig ret til at aflyse kurser, hvis antallet af kursister skønnes at være for lavt, hvis en lærer bliver syg, hvis der er problemer med kursusstedet eller af andre særlige årsager. I så fald refunderer DSMM det indbetalte depositum og kursusafgift og/eller tilbyder en plads på det førstkommende kursus med samme indhold.

 

Forbehold

DSMM tager forbehold for eventuelle aflysninger, kursustilmeldinger/-betalinger, trykfejl eller ændringer i tid, sted, pris, forplejning samt force majeure. Ligeledes hæfter DSMM ikke for eventulle direkte eller indirekte tab, som tilmeldte kursister måtte have som følge af aflysning af et kursus.

I tilfælde af væsentlige kursusændringer vil DSMM kontakte tilmeldte kursister direkte.

 

Fortrolighedspolitik

DSMM forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. DSMM videregiver ikke informationer om kursister eller medlemmer til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. DSMM sælger/bortgiver ikke navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige data på kursister eller medlemmer til nogen tredjepart. Skulle vi få behov i dén retning, vil det ikke ske uden kursisternes eller medlemmernes forudgående tilladelse. Før hvert kursus udsendes til kursisterne en deltagerliste med navn, postnummer, telefonnummer og mailadresse, så man kan arrangere evt. samtransport.

 

Kursussekretær

Træffes på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.