LEMPEDE KRAV TIL DELTAGELSE I KURSET IDRÆTS- OG OVERBELASTNINGSSKADER

Gennemført MET A giver nu adgang til kurset i Idræts- og overbelastningsskader. Man behøver således ikke at have været på kurset CST-MFR A.
Denne ændring gælder også for kurset november 2020.

2020-01-30