Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til privat muskuloskeletal behandling for deres gruppe 2 medlemmer. Der er tilskud til hhv. konsultationen og til manuel behandling - svarende til sygesikringsydelserne 0101 og 2111. Ydelsesnumrene skal stå på regningen til patienten. Ligeledes er der tilskud til akupunkturbehandling, hvis det er anført på regningen. Tilskuddene er faste kronebeløb, og er ikke ret store.

Muskuloskeletal medicin er nu beskrevet som fagområde under Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

Dette er et lille skridt på vejen til den faglige anerkendelse, som faget har i flere af vore nabolande.
En anerkendelse, som blev stadfæstet med dannelsen af Musculoskeletal Medicine Multidisciplinary Joint Committee i UEMS (European Union of Medical Specialists).

Se fagbeskrivelsen på dette link. Fortsæt under medlemsselskaber i toppen og derefter fagområder i venstre kolonne. (Link'et er under opdatering i Lægevidenskabelige Selskaber. Man kan derfor p.t. desværre ikke se de enkelte fagbeskrivelser).

Her er faget grundigt beskrevet, og kravene til en diplomlæge i muskuloskeletal medicin er præciseret.

25/7 2014
Helle Borgstrøm
Formand for DSMM

Se også Sundhedsstyrelsens senere brev til DSMM med godkendelse af Muskuloskeletal Medicin godkendt af Sundhedsstyrelsen som Registreret Fagområde.

Ines Milling har skrevet til PLO om tillægsydelse 2111 og fået nedenstående svar, som lægges op til orientering til de, der har været i tvivl. Fremhævelserne er mine.

Emne: VS: Ydelse 2111
Kære Ines Milling,
Tak for din mail.
Af vejledning om anvendelse af overenskomstens ydelser, ydelse 2111 fremgår det, at "Behandling af mindre ledskred i ryggen, subluksation, med manipulation kan være omfattet, men det forudsætter, at resultatet sandsynliggør, at der var tale om et ledskred. Manipulationsbehandling er ikke i sig selv omfattet."
Jeg har forhørt mig hos et medlem af PLO's forhandlingsudvalg som oplyser, at i tilfælde af, at et leds bevægelighed er begrænset, kan man ved hjælp af nogle håndgreb have held til at frigøre leddet, så det "låser op" og glider på plads under et ofte hørligt klik. Denne form for manipulation er omfattet af ydelse 2111.
Problemet er dog, at det er umuligt at dokumentere.
Der er i overenskomsten ikke aftalt noget loft over anvendelse specifikt af ydelse 2111. Der har dog tidligere kunnet fastsættes højestegrænse på ydelsen, men dette er der fra 1. september 2014 ikke længere nogen hjemmel til.
Højestegrænser fastsættes fremadrettet kun såfremt lægens samlede ydelsesforbrug pr. patient overstiger det gennemsnitlige ydelsesforbrug pr. patient i regionen med 25%.
Venlig hilsen

Jette Stagsted Galatius
Chefkonsulent, advokat
PRAKTISERENDE
LÆGERS
ORGANISATION