Speciallæge Gunnar Axelgaard
Søndergade 20
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 10 05