2016-09-03


Litteraturliste

Nedenfor følger en litteraturliste med væsentlige bøger, der danner basis for undervisningen i muskuloskeletal medicin.
Hvis man ønsker dybere indsigt i enkelte emner, findes der grundige litteraturhenvisninger i bøgerne.   


Remvig, Lars m.fl.
 Lærebog i manuelle teknikker. 2004. Munksgaard. ISBN: 9788762802216.

Remvig, Lars m.fl. Lærebog i muskuloskeletal medicin. 2008. Munksgaard. ISBN: 9788762808270.

DeStefano, Lisa A. Greenman's Principles of Manual Medicine. 2011. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9870781789158.

Ward, Robert m.fl. Foundations for Osteopathic Medicine. 2002. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 0781734975.

Myers, Harmon L. Clinical Application of CounterStrain. 2012. Tucson Osteopathic Press. ISBN: 978096336581.  Rettelsesblad kan fås hèr

Jones, Lawrence H. m.fl. Strain-CounterStrain. 1995. Jones Strain-CounterStrain, Inc. ISBN: 9780964513549.

Halma, Kelly D., DO & Kimberly, Paul, DO. Kimberly Manual. Kan købes på nettet for $ 5.99: 
https://itunes.apple.com/us/book/kimberly-manual/id572992328?mt=11