LÆRERGRUPPEN 2017

Forreste række fra venstre:
Lars Faldborg, praktiserende læge i Odder
Finn Johannsen, rheumatolog i Farum
Annette Mielby, praktiserende læge i Måløv
Lisbeth Wemmelund, praktiserende læge, Århus
Torben Halberg, praktiserende læge, Hillerød
Charlotte Voglhofer, praktiserende læge i Køge

Bageste række fra venstre:
Helle Borgstrøm, praktiserende læge, Annisse
Peter Silbye, praktiserende læge, Køge
Tore Karsø, praktiserende læge i Malling
Karen Goss , praktiserende læge i Malling