SE - Ledsmerter - 1-dags kursus (06-22)

SE - Ledsmerter - 1-dages kursus

1 dag - 8 lektioner
Undervisere: Charlotte Voglhofer, Berit Schiøttz-Christensen

Patienten med ledsmerter kan være en udfordring i alm praksis – Når de kommer kan det være leddet ikke er hævet mere – og hvad gør vi så??

Hvorledes skelner vi mellem inflammatoriske og non-inflammatioriske ledsmerter?

Vi gennemgår den objektive undersøgelse og diskuterer, hvilke parakliniske prøver inkl. billeddiagnostisk, vi skal anvende.

Hvornår kan vi klare problemerne selv, og hvornår skal vi henvise?

Opdateret viden vil blive fremlagt vedr. artrose, rheumatoid artrit og spondyl artritis.

Vi vil se på idrætsrelaterede ledskader og –overbelastning og diskutere, hvilken træning disse patienter – og patienter med øvrige ledproblemer – kan have gavn af uden at blive overbelastet.

Deltager man i begge kurserne Rygsmerter (13/6-22) og Ledsmerter (14/6-22), kan man selv bestille overnatning på Munkebjerg (ikke inkluderet i prisen).

Refusion: Kurset forventes godkendt til 1 dags Systematisk Efteruddannelse. Refusionsnummer: kommer senere.

Hvis man vil bruge sin systematisk efteruddannelseskonto kan man søge om refusion for:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr. og 1 dagskursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Hvis man bruger sin selvvalgte efteruddannelseskonto:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og 1 dags kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.

Arrangement oversigt

Start dato 14-06-2022 9:00
Slut dato 14-06-2022 16:00
Max Pladser 30
Registered 0
Sidste frist 15-05-2022 23:00
Pris Pris: kr. 3.500 / kr. 4.500 for ikke-medlemmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle