Rygsmerter

Rygsmerter (Grundkursus), Munkebjerg, Vejle

4 dage - 33 lektioner

Undervisere: Karen Goss. Morten Rask og Frederikke Uldall. Assistent: Catrine Neble

Basalt rygkursus, hvor indgangsvinklen er patienten, der præsenterer sig i almen praksis med smerter i nakke, skulder, ryg, lænd og hofte. 

Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvordan griber vi den objektive undersøgelse systematisk an.

Gennem den diagnostiske proces differentieres mellem specifikke og uspecifikke rygsmerter, og patienter med rodtryk eller andre potentielt alvorlige sygdomme diagnostiseres umiddelbart.

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale kliniske retningslinjer og Forløbsprogrammer.

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi introducere manuelle behandlingsteknikker som kan anvendes direkte fra test til behandling og kan bruges i den kliniske hverdag i almen praksis. Efter manuel behandling skal patienten fortsætte med træningsprogrammer, som kort introduceres.

Dette kursus introducerer dig til de basale manuelle behandlingsgreb og er det kursus, der giver adgang til de øvrige kurser i manuelle behandlingsteknikker.

Kurset er godkendt med 1 dag for SE og 3 dages selvvalgt efteruddannelse
Kurset har akivitetsnummer 2021-0270
Hvis man vil bruge sin systematisk efteruddannelseskonto kan man søge om refusion for:
dages tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr. og 1dages kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Hvis man bruger sin selvvalgte efteruddannelseskonto:
dages tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og 4dages kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.

Arrangement oversigt

Start dato 10-11-2021 9:00
Slut dato 13-11-2021 16:00
Max Pladser 24
Registered 20
Sidste frist 05-09-2021 23:00
Pris Pris: kr. 16.500 / kr. 17.500 for ikke-medlemmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement