Diplomlæger i Danmark

Klik herunder for ønskede område:
Jylland
Fyn
Sjælland
Bornholm


*) = tager imod patienter til muskuloskeletal medicinsk diagnostik og behandling - enten via henvisning, via sygehus eller privat.


Ansøgning om diplom i muskuloskeletal medicin sendes til:
Formand for Uddannelsesudvalget, speciallæge i Almen Medicin
Peter Silbye
Niels Juelsgade 6
4600 Køge
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for kurser.

 

Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Medicin.

For at få tildelt diplom i muskuloskeletal medicin forventes det, at man er medlem af DSMM, har dansk speciallægeautorisation i et anerkendt speciale, samt at man som minimum:

 • er fortrolig med den teoretiske viden bag muskuloskeletal medicin
 • kan registrere frihedsgrader i bevægelse af de enkelte led inkl. leddene i hele columna
 • kan behandle dysfungerende led med såvel direkte som indirekte behandlingsteknikker
 • kan diagnosticere muskulær ubalance kan udspænde stramme posturale muskler
 • kan instruere i relevante hjemmeøvelser

Uddannelseskrav for tildeling af diplom i muskuloskeletal medicin:

 • 250 timers undervisning = 300 lektioner gennemført indenfor de sidste 10 år
 • Ansøgeren skal både have gennemført MET A og MET B/MET-MOB kursus
 • Ansøgeren skal have gennemført mindst et Masterkursus
 • Ansøgeren skal have deltaget i mindst 2 årsmøder/kongresser i manuel medicin
 • Undervisning i muskuloskeletal medicin i DGE-regi hvor der er en DSMM-lærer i gruppen regnes med, dog maksimalt med 50 timer = 66 lektioner
 • Funktion som underviser i muskuloskeletal medicin i DSMM-regi regnes med, dog maksimalt med 50 timer = 66 lektioner
 • Andre relevante kurser/møder i andet regi kan indregnes – efter konkret vurdering af uddannelsesudvalgsformanden. Kan maksimalt tælle 40 timer = 49 lektioner.

Diplomlægen forpligter sig til at vedligeholde sine kompetencer ved at deltage i min. 2 kurser i DSMM regi inden for 5 år, hvoraf det ene skal være et Masterkursus.

Ansøgning om diplomlæge status vedlagt kopier af kursusbeviserne sendes til formanden for uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget, maj 2015
Peter Silbye