Den hidtidige ordning med gratis Basiskursus for 1 yngre læge er nu ændret derhen, at der på hvert Basiskursus kan komme 2 yngre læger til halv pris.
Bliver et kursus aflyst, vil eventuelle til ordningen allerede udpegede læger blive tilbudt overførsel til næste kursus.

Udtagelse til Basiskursus efteråret 2017 er afgjort.

Deadline for ansøgning om gratis deltagelse i foråret 2018 er 1. december 2017.

Begrundet ansøgning sendes til Karen Goss på mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det forventes, at involverede læger orienterer andre yngre almen medicinere om deres oplevelser og dermed forhåbentlig gør andre læger interesserede i muskuloskeletal medicin.
Dette kan bl.a. ske i Practicus, hvor der kan reserveres en side til et indlæg om kursus i Muskuloskeletal Medicin. Men også andre medier kan bruges.
Når man har et indlæg klar, kan man kontakte Salli på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for nærmere aftale.