Øvegruppe?


Bestyrelsen har tidligere efterlyst navne/lokalitet på øvegrupper, dvs. læger der i Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelses basis eller i mere "privat" regi træner muskuloskeletal undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Vi har indtil videre oplysninger om følgende grupper:

Basister 2013, Michael Hejmadi-Pedersen. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Århusgruppen: Karen Goss. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. Alslev gruppen: Øjvind Michael Jensen. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Muskellogen: Anette Dideriksen. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Columnagruppe Ølstykke: Hanne Lerke, Kirkegade 10, 3300 Frederiksværk. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Nordjyske Manuel gruppe: Frits O. Christensen, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MET-Fyn: Jette Garde Christensen. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

DSMM Øvegruppe København: Nanna Hartmann. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skanderborggruppen: Lene Dahl Bisgaard. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     Gruppen søger nye medlemmer - øvede, mindst MET A niveau. Kontakt Marius Andersen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Århus unge-gruppe: Thyge Traulsen. Tlf. 2685 3160. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Holbæk-gruppen: ???

Sjælland-gruppen: ???

Men der må være flere.

Vi vil også gerne have navn og e-mail på kontaktpersonerne på overstående grupper med ???.

Bestyrelsen er interesseret i at kende de forskellige gruppeformationer, f.eks. til at inspirere flere til at finde en eksisterende gruppe eller danne nye lokale grupper.
Derudover erstatter træningen i øvegrupperne den "bedside undervisning", som internationalt kræves for at kunne erhverve og oppebære diplomstatus. DSMM har brug for overblik over omfanget af øvegrupper for i FIMM at dokumentere uddannelsen i Danmark.

Vi har derfor brug for at få navn på gruppen, kontaktperson samt mail-adresse på kontaktpersonen.
ER DU MED I EN ØVEGRUPPE, DER IKKE ER NÆVNT OVENFOR?
KENDER DU GRUPPERNE MED ??? OVENFOR?

KONTAKT DSMM's SEKRETÆR.  Kan gøres HER.